Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

 

 

Họ và tên: Ma Khắc Phi

Năm sinh: 1967

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Trình độ chuyên môn: Đại Học

Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp

Điện thoại di động: 0963.278.777

Họ và tên: Hoàng Văn Thịnh

Năm sinh: 1970

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy. Trưởng ban pháp chế

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3306

Tổng truy cập: 1160006