Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐIỀM MẶC

18-02-2020 15:08

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐIỀM MẶC

Trụ sở: Xóm trung tâm, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Số điện thoại Văn thư: 0986.195.186

Số Fax: 

Email: nhattpdm@gmail.com

 

I. LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Đ/c: Phùng Văn Đăng: PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND

ĐTDĐ:

0988.908.288

Email:

Phungdang80@gmail.com

Đ/c: Ma Khắc Phi: Phó Chủ tịch UBND

ĐTDĐ:

0963.278.777

Email:

makhacphihd@gmail.com

Đ/c: Ma Duy Vụ: CT MTTQ

ĐTDĐ:

0978.435.855

Email:

maduyvuct@gmail.com

Đ/c: Ma Đình Minh Nhật: CC Tư pháp - Văn phòng ủy ban

ĐTDĐ:

0986.195.186

Email:

nhattpdm@gmail.com

Đ/c: Hoàng Văn Nguyên: CC Văn phòng thống kê

ĐTDĐ:

0984.237.982

Email:

hoangnguyen@gmail.comThống kê truy cập

Đang truy cập:4194

Tổng truy cập: 443707