Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HĐND XÃ ĐIỀM MẶC KHÓA XXI NHIỆM KỲ 2016-2021

30-03-2021 07:35

           Ngày 30 tháng 3 năm 2021 HĐND xã Điềm Mặc tổ chức Hội nghị tổng kết HĐND xã khóa XXI nhiệm kỳ 2016-2021.

          HĐND xã Điềm Mặc khóa XXI nhiệm kỳ 2016-2021 được cử tri bầu từ đầu nhiệm kỳ có tổng số 21 đại biểu. Trong đó có 03 Đại biểu là nữ, 02 Đại biểu ngoài Đảng, có 14 Đại biểu là người dân tộc thiểu số, Đại biểu tái cử là 11 Đại biểu, hiện nay tổng số Đại biểu là 21.

Qua 14 kỳ họp hội đồng nhân dân xã đã ban hành nhiều Nghị quyết gồm các Nghị quyết thường kỳ, các Nghị quyết về công tác cán bộ và Nghị quyết chuyên đề. Các Nghị quyết sau khi ban hành đã được triển khai thực hiện hiệu quả, trong 5 năm qua nhìn chung kinh tế trong toàn xã đã có những chuyển biến tích cực hơn, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 18 triệu đồng/người/năm từ đầu nhiệm kỳ lên 28 triệu đồng cuối cuối nhiệm kỳ, xây dựng cơ sở hạ tầng được chú trọng dần hoàn thiện thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển bộ mặt diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới. Chương trình xây dựng nông thôn mới được coi trọng phấn đấu đến nay đã hoàn thiện được 15 tiêu chí, Sự nghiệp Giáo dục Đào tạo và Y tế được quan tâm, đến năm 2020 trường Trung học cơ sở Hoàng Ngân đã được đón chuẩn Quốc Gia đưa khối các cơ quan giáo dục gồm 03 trường và trạm Y tế xã đều được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

 

 

 

 
Tin & ảnh Triệu Chinh


Thống kê truy cập

Đang truy cập:3202

Tổng truy cập: 1159926