Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Sơ đồ bộ máy UBND :

Chủ tịch

                      

Họ tên : Phùng Văn Đăng

Email : dangpv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 08/ 7/1980

Số điện thoại : 0988.908.288

Lĩnh vực phuc trách : Nội vụ, GDĐT, GTVT, Dân tộc, LĐTB-XH, Văn hóa, TDTT,Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

Phó chủ tịch

     

Họ tên : Mông Chí Mùa

Email : mongchimuaatk@gmail.com

Ngày sinh : 1982

Số điện thoại : 0984.687.380

Lĩnh vực phụ trách :Giáo dục; Lao động; Văn hóa;Nông nghiệp.

 Tiếp công dân...

 

Tư pháp

 

 

Họ tên : Ma Đình Nhật

Email : nhatmd.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 12/5/1983

Số điện thoại : 0986195186

Lĩnh vực phụ trách :Tư pháp - hộ tịch

 

Văn phòng thống kê

  

Họ tên : Hoàng Văn Nguyên

Email : nguyenhv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày Sinh : 24/02/1981

Số điện thoại: 0984237982

Lĩnh vực phụ trách : Văn phòng tk, Nội vụ, dân tộc, tôn giáo

 

Tư pháp - Hộ tịch

 

Họ tên : Ma Đình Thành

Email : dinhthanhtpdm@gmail.com

Ngày sinh : 15/04/1987

Số điện thoại: 0963936687

Lĩnh vực phụ trách :Tư pháp - Hộ tịch

 

Địa chính- Tài nguyên - Môi trường - Giao thông

  

Họ tên : Vi Quang Trường

Email :  truongvq.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 04/8/1974

Số điện thoại : 0973492251

Lĩnh vực phụ trách : Địa chính- Nông nghiệp - Môi trường - Giao thông

 

Kế Toán - Ngân sách

  

Họ tên : Đinh Thị Quý

Email : diemmacketoan@gmail.com

Ngày sinh : 14/07/1985

Số điện thoại: 0989852522

Lĩnh vực phụ trách :Kế Toán - Ngân sách

 

 Văn Hóa - Lao Động - Thương binh - Xã hội

Họ tên : Nông Đình Thiết

Email :  thietnd.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 25/01/1983

Số điện thoại : 0979918035

Lĩnh vực phụ trách : Lao động - Thương binh và xã hội

 

Tài Chính - Kế Toán

    

Họ tên : Bùi Kim Chinh

Email :  kimchinhth@gmail.com

Ngày sinh : 10/06/1990

số điện thoại : 0988507222

Lĩnh vực phụ trách : Tài Chính - Kế toán

 

 Văn hóa - TT, TDTT

   

Họ tên : Triệu Thị Chinh

Email :  chinhtt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 01/07/1990

Số điện thoại : 0973909.904

Lĩnh vực phụ trách :  Văn hóa - TT, TDTT

 

Chủ tịch hộ nông dân

    

Họ tên : Hạc Thông Hùng

Email :  

Ngày sinh : 1984

Số điện thoại : 0983.903.161

Chức vụ:  Chủ tịch hội nông dân

 

   

 Bí thư Đoàn thanh niên

                              

Họ tên : Trần Văn Long

Email :  @gmail.com

Ngày sinh : 04/8/1974

số điện thoại : 0973492251

Lĩnh vực phụ trách :  Bí thư Đoàn Thanh niên

 

 

 

Chinh Triệu

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3195

Tổng truy cập: 1159925