Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

A. GIỚI THIỆU CHUNG

 

Theo Đại nam nhất thống chí, tên cổ xưa nhất của Điềm Mặc là Điềm Điểm, Thời nhà Lý Điềm Điềm thuộc châu Định Biên. Đến thời Gia Long xã Điềm Mặc được gọi là Thủ Mặc thuộc tổng Thanh Hồng, châu Định Hóa. Năm 1835 xã Thủ Mặc được đổi tên thành Điềm Mặc của tổng Thanh Điểu, châu Định Hóa thuộc phủ Tòng Hóa.

Trước Năm 1946 xã Điềm Mặc hợp nhất với xã Thanh Điểu gọi chung là xã Nhất Định sau đổi tên thành xã Thanh Định. Ngày 25/3/1948 theo Sắc lệnh số 148/SL của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam dân chủ Cộng Hòa về xóa bỏ cấp Phủ, Châu , Quận, đơn vị hành chính trên cấp xã gọi là cấp huyện, theo đó Châu Định Hóa được gọi là Huyện Định Hóa, cuối năm 1953, đầu năm 1954 xã Điềm Mặc được tách ra khỏi xã Thanh Định trở về đơn vị hành chính ban đầu. Ngày 10/01/1954 Ủy ban hành chính xã được thành lập và ổn định đến ngày nay.

Điềm Mặc là xã miền núi nằm ở phía Tây Nam huyện Định Hóa, cách trung tâm huyện 17 km. Phía Đông giáp xã Bình Yên và xã Sơn Phú. Phía Tây giáp xã Hùng Lợi, tỉnh Tuyên Quang. Phía Nam giáp xã Phú Đình. Phía Bắc giáp xã Thanh Định.
Tổng diện tích tự nhiên: 1.653,84 ha.

Tính đến thời điểm tháng 01/12/2020, tổng số dân trên địa bàn xã là 4.926 người, gồm 1.345 hộ, có 10 dân tộc (Kinh, Tày, Nùng, San chí, Dao, Thái, Cao Lan, Mường, Tống, La Chí) cùng chung sống. Nhân dân sinh sống chủ yếu bằng  nghề sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi và cây chè.

Xã Điềm Mặc 11 xóm trên toàn xã. Đảng bộ xã có 409 đảng viên . HĐND xã có 21 đại biểu, UBND xã có 19 cán bộ công chức, viên chức, hợp đồng lao động, trong đó cán bộ có trình đại học: 12 đồng chí, Cao đẳng 02, trung cấp: 05 đồng chí.

Trong những năm gần đây, xã Điềm Mặc tập chung mọi nguồn lực phát triển phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2021, đường giao thông nông thôn được bê tông hóa khoảng 85 % các công trình như chợ, trạm y tế, trường học đều được sửa chữa và nâng cấp.

Về giáo dục, đến năm 2020, trên địa bàn xã có 03  trường học gồm:Trường Mầm non, Trường Tiểu học Trường Trung học cơ sở được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Chất lượng giáo dục của các trường ngày càng được nâng cao.

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3896

Tổng truy cập: 1160078