Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tấm lòng vàng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Em Nông Đình Hoàng, học sinh lớp Mẫu giáo 4 tuổi trường Mầm Non Điềm Mặc xã Điềm Mặc huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên đã đập trâu đất để ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND XÃ ĐIỀM MẶC KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2021-2026

Chiều ngày 29/6/2021, HĐND xã Điềm Mặc tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự với hội nghị có đồng chí Lương Văn Ngân,Ủy viên ban thường vụ, Trưởng ban tổ huyện ủy và đồng...

Hội nghị Tổng kết công tác bầu cử Quốc Hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị Tổng kết công tác bầu cử Quốc Hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghị Quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu hội đồng nhân dân xã...

Nghị Quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu hội đồng nhân dân xã Điềm Mặc khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HĐND XÃ ĐIỀM MẶC KHÓA XXI NHIỆM KỲ 2016-2021

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HĐND XÃ ĐIỀM MẶC KHÓA XXI NHIỆM KỲ 2016-2021

TIN HOẠT ĐỘNG XÃ ĐIỀM MẶC

Tấm lòng vàng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Em Nông Đình Hoàng, học sinh lớp Mẫu giáo 4 tuổi trường Mầm Non Điềm Mặc xã Điềm Mặc huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên đã đập trâu đất để ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND XÃ ĐIỀM MẶC KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2021-2026

Chiều ngày 29/6/2021, HĐND xã Điềm Mặc tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự với hội nghị có đồng chí Lương Văn Ngân,Ủy viên ban thường vụ, Trưởng ban tổ huyện ủy và đồng...

Hội nghị Tổng kết công tác bầu cử Quốc Hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị Tổng kết công tác bầu cử Quốc Hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3406

Tổng truy cập: 1159946