Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19

01-04-2020 10:00

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 31/3/2020 UBND xã Điềm Mặc đã tiến hành rà soát các cụm loa thu phát trên địa bàn xã. Do ảnh hưởng của thời tiết nên hiện nay một số cụm loa truyền thanh cơ sở trên địa bàn xã Điềm Mặc đã bị hỏng không đảm bảo cho hoạt động thu phát số cụm loa hỏng cần sửa chữa là 09 cụm.

Cán bộ kỹ thuật của Trung Tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông sửa các cụm thu phát tại xã Điềm Mặc

UBND xã Điềm Mặc đã đề nghị Trung tâm văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Định Hóa cử cán bộ chuyên môn xuống kiểm tra bảo dưỡng và sửa chữa các cụm loa thôn xóm trên địa bàn xã Điềm Mặc để công tác tuyên truyền bằng các cụm loa truyền thanh cơ sở phát huy hiệu quả cao nhất.

Triệu ChinhThống kê truy cập

Đang truy cập:2432

Tổng truy cập: 348263